Tuesday, May 12, 2009

Tugasan Dr. Izham: 8 Sebab Orang Menentang Perubahan dan Cara Penyelesaiannya

Sebab-sebab...
 1. Perubahan yang berlaku terlalu cepat dan drastik (orang-orang terlibat belum benar-benar sedia)
 2. Perubahan yang tidak mengambil kira budaya, nilai dan norma masyarakat setempat
 3. Perubahan yang berlaku dalam skala yang besar (terlalu banyak yang perlu diubah)
 4. Ketidakpastian matlamat/tujuan sesuatu perubahan (untuk apa berubah?)
 5. Perubahan yang hanya memberi keuntungan kepada sesetengah pihak sahaja (tiada keuntungan untuk semua)
 6. Perubahan yang jelas menunjukkan impak yang negatif berbanding positif.
 7. Strategi perlaksanaan (untuk perubahan tertentu) kurang sesuai serta melibatkan kos yang terlalu tinggi
 8. Perubahan yang dirasakan kurang selamat/tergugat kedudukan istimewa seseorang

Cara penyelesaian...

 1. Masa untuk membuat perubahan perlu sesuai (bukan dalam masa yang singkat) dan perubahan perlulah beransur-ansur
 2. Aspek norma/nilai/budaya setempat perlu diambil kira sebelum membuat perubahan
 3. Jika hendak membuat perubahan berskala besar, pastikan masa yang diperlukan adalah sesuai, melibatkan ramai pihak, dan ada peruntukan kewangan yang mencukupi.
 4. Perincian tentang perubahan yang bakal dibuat perlu jelas dari segi matlamat dan objektif, strategi/langkah-langkah perlaksanaan, time frame, kumpulan sasaran, serta pihak yang terlibat dalam perlaksanaan perubahan.
 5. Beberapa penyelidikan (oleh golongan pakar) perlu dibuat sebelum melakukan perubahan
 6. Perubahan jangan hanya memberi keuntungan kepada pihak tertentu sahaja tetapi keuntungan menyeluruh (kepada semua)
 7. Sekiranya kedudukan istimewa anda dirasakan terancam atau tergugat akibat perubahan tertentu, perlu ada pelan B untuk menyelesaikannya. Contohnya, berlaku rombakan besar-besaran dalam sektor swasta di mana ramai pekerja telah dibuang/kehilangan kerja. Individu yang mempunyai pelan sampingan (back up plan) dapat menolong dirinya memulihkan kembali ekonomi diri/keluarganya.
 8. Perlu ada kerjasama daripada semua pihak dan perlu konsisten (jangan hangat-hangat tahi ayam sahaja!)

No comments:

Post a Comment