Monday, May 11, 2009

Jenis-jenis dan Contoh Kajian Tindakan

Menurut Ferrance (2000), kajian tindakan terbahagi kepada 4 jenis iaitu:

Kajian tindakan individu

 • Memfokuskan kepada isu-isu dalam kelas.
 • Mencari penyelesaian kepada permasalahan seperti pengurusan bilik darjah, strategi pengajaran, penggunaan bahan bantu mengajar, dan pembelajaran pelajar.
 • Contohnya isu pelajar mengantuk dalam kelas sewaktu subjek Sejarah.
 • Melibatkan pengumpulan data dan pemerhatian terhadap penglibatan pelajar dalam kelas.
 • Guru yang membuat kajian ini tidak akan berkongsi dengan orang lain sehinggalah beliau benar-benar yakin dengan hasil kajian beliau dan memilih untuk persembahkan kepada umum.
Kajian tindakan kolaboratif

 • Melibatkan dua atau lebih guru yang berminat terhadap permasalahan dalam kelas.
 • Melibatkan satu kelas atau banyak kelas yang mempunyai masalah yang sama.
 • Contohnya isu kelemahan penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar; oleh itu, beberapa guru daripada Panitia Bahasa Inggeris mencari jalan untuk meningkatkan penguasaan pelajar tersebut.
 • Adakalanya diberi sokongan oleh organisasi luar sekolah seperti pihak PPD.
Kajian tindakan sekolah

 • Memfokuskan kepada isu sekolah (bukan bilik darjah)
 • Contohnya isu kurangnya penglibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah; oleh itu, pihak sekolah mencari jalan menarik minat ibu bapa supaya terlibat dalam aktiviti di sekolah.
 • Melibatkan semua warga sekolah terutamanya Kelab Guru dan Kakitangan serta PIBG dalam mencari perancangan tindakan (plan of action)

Kajian tindakan daerah

 • Kajian ini lebih kompleks
 • Memerlukan banyak perbelanjaan dan komitmen daripada ramai guru
 • Isu-isu melibatkan pengurusan organisasi, kajian berasaskan komuniti, kajian berasaskan pencapaian dalam peperiksaan dan juga proses pemilihan keputusan tentang satu masalah yang melibatkan beberapa buah sekolah dalam satu daerah.
 • Contohnya, untuk memantapkan lagi penglibatan pelajar Tingkatan 5 di Daerah Kinta dalam aktiviti kokurikulum sebagai persediaan ke IPT

sumber: http://www.alliance.brown.edu/pubs/themes_ed/act_research.pdf

No comments:

Post a Comment